Uchwała nr VI/34/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Uchwała nr VI/34/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.