Uchwała nr VI/35/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela ni

Uchwała nr VI/35/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.