Uchwała Nr VI/36/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w

Uchwała Nr VI/36/19 Rady Gminy Kramsk z dnia  25 lutego 2019 r. w sprawie Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kramsk w roku 2019.