Uchwała nr VI/37/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Grąblinie oraz nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku.

Uchwała nr VI/37/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Grąblinie oraz nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku.