Uchwała nr VI/38/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie wystąpienia, do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z wnioskiem o zmianę rodzajów miejscowości: Kramsk-Łazy

Uchwała nr VI/38/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie wystąpienia, do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z wnioskiem o zmianę rodzajów miejscowości: Kramsk-Łazy i Kuźnica w Gminie Kramsk.

Wniosek o zmianę rodzajów miejscowości: Kramsk-Łazy i Kuźnica w gminie Kramsk.