Uchwała nr VI/39/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.

Uchwała nr VI/39/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.