Uchwała Nr VI/40/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie określenia wzoru legitymacji sołtysa.

Uchwała Nr VI/40/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie określenia wzoru legitymacji sołtysa.