Uchwała Nr VII/43/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2020.

Uchwała Nr VII/43/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2020.