Uchwała nr VII/44/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego.

Uchwała nr VII/44/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego.