Uchwała Nr VII/45/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Wola Podłężna.

Uchwała Nr VII/45/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Wola Podłężna.