Uchwała Nr VII/46/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk

Uchwała Nr VII/46/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2019.