Uchwała nr VII/48/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Kramsk, Kramsk-Pole i

Uchwała nr VII/48/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Kramsk, Kramsk-Pole i Bilczew.