Uchwała Nr VIII/53/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kramsk na lata 2019-2022.”

Uchwała Nr VIII/53/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kramsk na lata 2019-2022.”

Program opieki nad zabytkami gminy Kramsk na lata 2019 - 2022.