Uchwała Nr VIII/54/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Uchwała Nr VIII/54/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.