Uchwała Nr VIII/55/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zaakceptowania działań Wójta Gminy dotyczących postępowania ze skargą Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Rady Gminy

Uchwała Nr VIII/55/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zaakceptowania działań Wójta Gminy dotyczących postępowania ze skargą Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Rady Gminy Kramsk nr V/30/19 z 29 stycznia 2019 r.