Uchwała Nr VIII/56/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Kramsk.

Uchwała Nr VIII/56/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Kramsk.