Uchwała nr VIII/57/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie odpowiedzi na skargę na uchwałę nr V/30/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zasad wypłacania i w

Uchwała nr VIII/57/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie odpowiedzi na skargę na uchwałę nr V/30/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Kramsk.