Uchwała Nr VIII/58/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kramsk oraz granic ich obwodów.

Uchwała Nr VIII/58/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kramsk oraz granic ich obwodów.