Uchwała nr VIII/59/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Kramsk.

Uchwała nr VIII/59/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Kramsk.