UCHWAŁA NR X/68/19 RADY GMINY KRAMSK z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kramsk.

UCHWAŁA NR X/68/19 RADY GMINY KRAMSK z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kramsk.