Uchwała nr X/69/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn.: Program „Centra opiekuńczo –

Uchwała nr X/69/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn.: Program „Centra opiekuńczo – mieszkalne”.