Uchwała Nr XI/73/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Krzymów.

Uchwała Nr XI/73/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Krzymów.