Uchwała Nr XI/74/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XI/74/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.