Uchwała Nr XI/75/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawna.

Uchwała Nr XI/75/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawna.