Uchwała nr XI/76/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020 – 2023.

Uchwała nr XI/76/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020 – 2023.