Uchwała nr XI/77/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.

Uchwała nr XI/77/19 Rady Gminy Kramsk z dnia  20 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.