Uchwała nr XI/78/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Kramsk.

Uchwała nr XI/78/19 Rady Gminy Kramsk z dnia  20 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Kramsk.