Uchwała nr XI/79/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.

Uchwała nr XI/79/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.

Wykaz przystanków.