Uchwała nr XII/81/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2019 roku w sprawie przystąpienia do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2019.

Uchwała nr XII/81/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2019 roku w sprawie przystąpienia do realizacji  Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2019.