Uchwała nr XII/82/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2019 roku upoważniająca Wójta Gminy Kramsk do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji określnego w Studium wyk

Uchwała nr XII/82/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2019 roku upoważniająca Wójta Gminy Kramsk do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji określnego w Studium wykonalności przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla gminy Kramsk, Ślesin, Krzymów”.