Uchwała nr XII/83/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Rudzicy.

Uchwała nr XII/83/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w  Rudzicy.