Uchwała nr XII/84/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Kramsk w drodze licytacji komorniczej.

Uchwała nr XII/84/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Kramsk w drodze licytacji komorniczej.