Uchwała nr XII/85/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Ireny Sendler w Kramsku.

Uchwała nr XII/85/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Ireny Sendler w Kramsku.