Uchwała nr XII/86/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2019 roku zmieniająca uchwałę nr X/68/2019 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli z

Uchwała nr XII/86/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2019 roku zmieniająca uchwałę nr X/68/2019 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kramsk.