Uchwała nr XIII/88/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2019 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi wniesionej przez mieszkańców msc. Wiel

Uchwała nr XIII/88/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2019 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi wniesionej przez mieszkańców msc. Wielany na uchwałę nr XVIII/99/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 05 maja 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kramsk.