Uchwała nr XIII/89/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2019 roku w sprawie ustalenia sposobu głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie.

Uchwała nr XIII/89/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2019 roku w sprawie ustalenia sposobu głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie.