Uchwała nr XIII/90/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w

Uchwała nr XIII/90/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie.