Uchwała nr XIII/91/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2019 roku w sprawie wyboru ławnika sądowego na kadencję w latach 2020 - 2023.

Uchwała nr XIII/91/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2019 roku w sprawie wyboru ławnika sądowego na kadencję w latach 2020 - 2023.