Uchwała nr XIII/92/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony z grupy 20… - odpady komunalne łącznie

Uchwała nr XIII/92/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie na rok 2020.