Uchwała nr XIII/93/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kramsk.

Uchwała nr XIII/93/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kramsk.