Uchwała nr XIII/94/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Kramsk.

Uchwała nr XIII/94/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Kramsk.