Uchwała nr XIII/95/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa przez Gminę

Uchwała nr XIII/95/19 Rady Gminy Kramsk z dnia  24 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa przez Gminę Kramsk.