Uchwała nr XIV/100/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 oraz wprowadzenia zwolnień.

Uchwała nr XIV/100/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 oraz wprowadzenia zwolnień.