Uchwała Nr XIV/101/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020.

Uchwała Nr XIV/101/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku   w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020.