Uchwała nr XIV/102/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2020, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała nr XIV/102/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2020, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.