Uchwała nr XIV/103/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2020.

Uchwała nr XIV/103/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2020.