Uchwała nr XIV/104/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia sposobu głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Koninie i Sądu Okręgowego w Koninie

Uchwała nr XIV/104/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku  w sprawie ustalenia sposobu głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Koninie i Sądu Okręgowego w Koninie.