Uchwała nr XIV/105/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kon

Uchwała nr XIV/105/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Koninie i do Sądu Okręgowego w Koninie.