Uchwała nr XIV/106/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyboru ławnika sądowego na kadencję w latach 2020 - 2023.

Uchwała nr XIV/106/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku  w sprawie wyboru ławnika sądowego na kadencję w latach 2020 - 2023.