Uchwała nr XIV/108/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i roz

Uchwała nr XIV/108/19 Rady Gminy Kramsk  z dnia 29 listopada 2019 r.  w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których gmina Kramsk jest organem rejestrującym.

Wniosek o udzielenie dotacji

Informacja o liczbie uczniów

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji